Veilig sportklimaat


Het bestuur van Stichting Rotterdam Klimsport staat voor een veilig sportklimaat. Een veilige omgeving is randvoorwaardelijk voor een optimale ontwikkeling. De talenten die in ons Talenten Team West (TTW) moeten zich te allen tijde vrij en gerespecteerd voelen. Hetzelfde geldt voor de trainers/begeleiders die met hen werken. 

Trainers/begeleiders en bestuurders hebben een voorbeeldfunctie ten aanzien van een respectvolle benadering en open houding. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen om zodoende ook gefocust te kunnen trainen. 

Om actief met elkaar aan een veilige omgeving te werken, hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Alle trainers/begeleiders en bestuursleden hebben de gedragsregels ondertekend en de trainees houden zich aan de omgangsregels. Waar nodig maken we zaken met elkaar bespreekbaar.  Van alle trainers en bestuursleden is een VOG overlegd.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP), NKBV

Gebeuren er dingen die je niet prettig vindt? Worden jouw grenzen niet gerespecteerd door anderen? Dan is het belangrijk dat je bij iemand terecht kan die je kunt vertrouwen en die jou kan helpen. Ook als je je zorgen maakt over iemand anders, wil je hierover misschien met iemand kunnen praten.

Tim van der Linden van de NKBV is voor ons beschikbaar als vertrouwenscontactpersoon.
Hij is via email bereikbaar: vcp@nkbv.nl