Visie TOC-West

Binnen het TOC West staan een aantal pijlers centraal in de visie, dat zijn:

 • Variatie
 • Ontwikkelen van skills staat centraal (ook wel ‘focus op bewegen’ genoemd)
 • Klimhonger
 • Individuele stijl
 • Opleidingsrol in de regio

Het trainersteam

Uit bovenstaande zijn een aantal eigenschappen / waarden af te leiden die centraal staan binnen het TOC West en die ook bepalend zullen zijn voor het trainersteam.

 • Is gepassioneerd voor de sport en weet deze passie op een aanstekelijke manier over te dragen aan de klimmers
 • Is creatief in het bedenken en enthousiast in het uitvoeren van gevarieerde trainingsvormen 
 • Is in staat klimmers te analyseren op technisch, fysiek en mentaal gebied 
 • Weet deze analyses om te zetten in passende trainingsvormen (en als nodig vooraf bedachte trainingsvormen aan te passen om daarmee goed aan te sluiten bij het individu)
 • Coacht klimmers op een positieve manier. Hierin staat het stellen van vragen en goed luisteren naar de klimmers centraal
 • Prikkelt de klimmers om zelf na te denken over het leerproces
 • Stelt zich open en makkelijk te benaderen op voor de klimmers
 • Draagt ten alle tijden zorg voor het waarborgen van een veilig sport klimaat.