Beloningsbeleid

Stichting Rotterdam Klimsport wordt door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling. Via het RSIN nummer 860409296 kunt u ons opzoeken in het ANBI-register.

Het beloningsbeleid van Stichting Rotterdam Klimsport is als volgt:

Hoofdtrainer
Onze vaste hoofdtrainer ontvangt een vergoeding van de stichting. Deze wordt door de hoofdtrainer, die ingeschreven is als zelfstandig ondernemer, maandelijks aan de stichting gefactureerd.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van de stichting ontvangen een vrijwilligersvergoeding van maximaal 170 euro per maand. Dit geldt met name voor de assistent trainers. De vrijwilligers vergoeding is voor:

  • het assisteren bij een training van 2,5 uur
  • voorbereiding van de lessen
  • reistijd van en naar de trainingslocatie in regio
  • extra overlegmomenten met de hoofdtrainer
  • overlegtijd en intervisie momenten met andere trainers

Bestuursleden
Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werk. Onkosten kunnen worden vergoed. De functies van de bestuursleden staan hieronder vermeld.

Verantwoording

Bestuursleden Stichting Rotterdam Klimsport

Mirona

Hartman

Voorzitter

Personalised yoga docent, klimmer, arbeidsmarkt-communicatie, coördinator evenementen, programma ontwikkelaar ... enthousiastmaker ...

Desiree

de Baar

Secretaris

Docent, klimmer, maker, studiecoach, kunstenaar, dakboerin, organisator, bestuurder klimvereniging, Rotterdammer ... verbinder ...

Maarten

Verburg

Penningmeester

NKBV instructeur, klimmer, opleider, trainer jeugd klimselectie, internationale klimexpedities, hardloper, webdeveloper, barista ... bouwer ...